Spółka ZEW Diwani realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt o numerze: POIR. 03.04.00-08-0059/20-00.Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19, poprzez wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA. 57015 (2020/N).